Logo

Versions: English| Français


Ishami rishinzwe gukumira no kurwanya akarengane
 

Iri shami ryakira kandi rigakurikirana ibibazo by’akarengane, rigahugura n’ibyiciro binyuranye by’abanyarwanda ku buryo bwo gukumira no kurwanya akarengane, ruswa n’ibyaha bifitanye isano na yo.
Ibibazo by’akarengane byakirwa mu buryo butandukanye :

Aho Urwego rw’Umuvunyi rukorera ni buri wa mbere na buri wa gatatu ndetse n’igihe cyose umuturage azanye ikibazo yabonye ko kihutirwa. Ikibazo cyakirwa mu buryo bw’inyandiko ndetse no mu buryo bwo gusobanura imiterere yacyo;
ibyakirwa mu ngendo zikorwa n’Urwego rw’Umuvunyi hirya no hino mu Gihugu;
kuri telefoni.

Muri rusange ibibazo byakirwa muri iri shami biri mu byiciro bikurikira:

  • ibibazo by’amasambu n’imiturire;
  • ibibazo by’imanza zimaze igihe kirekire mu nkiko cyangwa se zaciwe nabi ntizirangizwe…;
  • ibibazo by’umurimo;
  • ibibazo by’ibirarane by’imishahara y’abakozi ba Leta;
  • ibibazo by’imiturire mu Mujyi wa Kigali.